BC Link®

BC Link® processa les dades capturades pels dispositius mèdics i fa possible la integració amb els sistemes d'informació hospitalaris i el monitoratge del pacient. BC Link® és el primer programari que ofereix una solució de connectivitat completa per que cobreix les necessitats del sistema sanitari.

Connectar

Connectem qualsevol dispositiu mèdic del mercat amb capacitat d’exportar informació.

Integrar

Integrem les dades dels dispositius mèdics amb qualsevol sistema d’informació.

Analitzar

Analitzem les dades mitjançant intel·ligència artificial per donar suport a la presa de decisions clíniques.

Reduir la càrrega de treball

Wong, D. H. et al. Changes in intensive care unit nurse task activity after installa-tion of a third-generation intensive care unit information system. Crit. Care Med.31, 2488–2494 (2003).

Reduir errors

Ali, J., Barrow, L. & Vuylsteke, A. The impact of computerised physician order en-try on prescribing practices in a cardiothoracic intensive care unit*. Anaesthesia. 65, 119–123 (2010).

Reduir l'estada hospitalària

Levesque, E. et al. The implementation of an Intensive Care Information System allows shortening the ICU length of stay. J. Clin. Monit. Comput. 29, 263–269 (2015).

Reduir la mortalitat

McCambridge, M. et al. Association of Health Information Technology and Tel-eintensivist Coverage With Decreased Mortality and Ventilator Use in Critically Ill Patients. Arch. Intern. Med. 170, 648–653 (2010).

BC Mview

BC Mview és el mòdul de visualització BC Link® que redefineix la cura dels pacients per part del personal sanitari. BC Mview processa de manera automàtica totes les dades del pacient monitorat, centralitzant en una única pantalla tota aquesta informació i oferint una visió directa i accessible del pacient i de les seves dades. Permet fer el seguiment del pacient en temps real i de manera remota a través d’una interfície integradora i intuïtiva.

BC Workstation

BC Workstation és l’eina més avançada de BC Link® per a l’explotació de dades clíniques que permet monitorar completament al pacient i proporciona una visió retrospectiva i centralitzada de les dades.

BC Workstation amplia i facilita l’accés a totes les dades del pacient, perquè els professionals sanitaris puguin revisar detalladament la seva evolució des de la perspectiva cariològica, hemodinàmica i mecànica ventilatòria.

Avaluar els tractaments i el seu efecte en el pacient
Revisar les decisions clíniques i mesurar el seu efecte
Investigar noves tendències i patrons
Donar suport a estudis clínics retrospectius

Fortaleses BC Link®

Agnòstic

BC Link® és un sistema, independent al proveïdor, que connecta qualsevol dispositiu mèdic del mercat amb capacitat d’exportar informació.

Flexible

BC Link® s’adapta a les necessitats de cada projecte; implementa un conjunt d’eines per a l’intercanvi de dades entre dispositius mèdics, HIS i sistemes de tercers.

Precís

BC Link® registra les dades en format d’ones longitudinals proporcionant informació detallada de l’estat del pacient i fa possible crear models predictius altament fiables.

Innovador

BC Link® analitza les dades del pacient donant suport a les decisions clíniques. Treballem contínuament en el desenvolupament de nous indicadors per predir esdeveniments adversos.

Sol·licitud del manual d’usuari

  Nom

  Cognom

  Correu electrònic

  Telèfon

  Lloc de treball

  Empresa

  País

  Privacy Preferences

  When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  We use analytical and statistical cookies from Google Analytics, with the sole purpose of knowing the level of recurrence of visitors and the contents that are more interesting in order to improve our services and statistics. By clicking "Accept", you consent to the use of Google Analytics cookies, and if you want to customize the cookies click on "Preferences". For more information read our cookie policy.

  Benvingut a BC Link®

  La legislació vigent prohibeix la publicitat adreçada al públic en general de productes sanitaris aplicats o utilitzats directament per professionals sanitaris.

  A aquests efectes, si us plau, certifiqueu, fent clic a continuació, que és un professional sanitari i que no compartirà la informació referent als productes sanitaris continguda a la present pàgina web amb cap tercer que no sigui professional sanitari.

  Vostè és un professional sanitari?