El servei d’Atenció Domiciliària i Better Care creen una aplicació clínica digital que permet integrar i intercanviar dades entre professionals i usuaris en temps real

El servei d’Atenció Domiciliària i Better Care creen una aplicació clínica digital que permet integrar i intercanviar dades entre professionals i usuaris en temps real 150 150 Better Care

El servei d’Atenció Domiciliària i Better Care creen una  aplicació clínica digital que permet integrar i intercanviar  dades entre professionals i usuaris en temps real

  • L’aplicació clínica BC Sentinel permet fer un seguiment personalitzat dels  usuaris que reben atenció des dels diferents dispositius del servei d’Atenció  Domiciliària, com l’hospitalització a domicili o PADES 
  • El projecte ha rebut diversos reconeixements en el camp de la innovació, entre  els quals, la Beca e-HEALTH del COMG o el 3r Premi CSC Impulsa 2022 
  • Es busca la transversalitat del projecte treballant per exportar-lo a altres equips  i serveis de la Corporació com l’Atenció Primària o Farmàcia.  

26 d’abril de 2023 – El servei d’Atenció Domiciliària Integral (ADI) de la Corporació  de Salut del Maresme i la Selva, ens sanitari públic que gestiona diversos centres de salut  entre els quals es troben els hospitals de Calella i Blanes, juntament amb Better Care,  companyia biotecnològica que desenvolupa solucions de programari basades en intel·ligència  artificial per al monitoratge continu del pacient, han creat una plataforma digital, BC Sentinel,  un aplicatiu clínic per al monitoratge i la gestió de pacients a domicili que permet la integració  automàtica i a temps real de les dades registrades pels dispositius mèdics i el registre de  l’administració farmacològica. 

La plataforma agrupa dades provinents de diverses fonts: les de la història clínica, les  introduïdes pels professionals d’ADI i les que generen els propis usuaris des dels seus domicilis  mitjançant una aplicació. Així, els sanitaris disposen d’una gran quantitat d’informació  per desenvolupar una pràctica clínica de màxima qualitat. Aquesta iniciativa, que ja ha  rebut diversos reconeixements, es vol exportar a altres equips i serveis de la Corporació, com  l’Atenció Primària, Farmàcia o Consultes Externes.  

BC Sentinel està formada per una plataforma mHealth web que els professionals poden  consultar des del despatx mitjançant l’ordinador o des dels mateixos domicilis a través de  tauletes amb connexió a internet.  

A més, compta amb una aplicació mòbil que els usuaris es descarreguen gratuïtament i que els  professionals de salut activen i configuren segons el perfil d’ingrés.

En aquesta APP els usuaris introdueixen periòdicament les seves constants vitals i responen als  qüestionaris clínics que els professionals han assignat en funció del seu perfil i que els ofereixen  informació com el monitoratge de PREMS i PROMS o un càlcul automàtic d’scores i gràfics de  l’evolució del estat del pacient. Totes les dades generades des dels diferents dispositius  (termòmetre, tensiòmetre, saturador i balança) s’introdueixen a través del sistema Bluetooth®  a l’APP i queden integrades directament a la història clínica de l’usuari. Així la informació està  disponible en temps real per a tots els professionals sanitaris tant de la Corporació com de fora  de l’organització que hagin d’atendre a aquestes persones. 

D’aquesta manera, els usuaris agafen un rol actiu en el seu procés de salut i no són únicament  receptors de serveis. A més, el fet que els usuaris utilitzin els seus propis dispositius mòbils i no  se’ls hagi de facilitar tauletes o altres dispositius facilita molt la implantació del projecte.  

Des que es va iniciar el projecte, novembre del 2022, s’han introduït un total de 182 usuaris a  la plataforma, dels quals 74 han estat monitorats. Actualment s’està portant a terme un estudi  per avaluar quin impacte clínic ha tingut el seguiment que s’ha fet a través de la plataforma en  aquells pacients amb majors índexs de descompensacions i reingrés a causa de patologia  respiratòria crònica o bé descompensacions mixtes de patologia respiratòria i cardíaca, un cop  han rebut l’alta mèdica. Actualment, tots els professionals de l’Hospitalització a Domicili de la  Corporació estant utilitzant l’eina i des que es va implantar ja s’han introduït i integrat a la  història clínica un total de 10.310 mesures com són la temperatura o la tensió arterial, entre  molts d’altres.  

Projecte multidisciplinari 

BC Sentinel ha estat un projecte co-dissenyat entre l’Atenció Domiciliària i Better Care. Per  aconseguir millorar la usabilitat tant de professionals com d’usuaris finals, van participar donant  la seva visió i perspectiva amb relació a l’experiència d’usuari, cosa que ha permès aportar una  solució real a les necessitats detectades des del servei. 

Així mateix, el fet de comptar amb la participació d’usuaris finals ha permès aconseguir una APP  molt senzilla d’utilitzar i molt intuïtiva permetent salvar la bretxa digital entre les persones  usuàries. Cal tenir en compte que més del 80% dels pacients ingressats a hospitalització a  domicili l’any 2022 tenien més de 65 anys, i el 30% eren majors de 85.  

Diversos reconeixements a la innovació  

BC Sentinel és un projecte exitós que ha rebut diversos reconeixements. Ha estat guardonat  amb la Beca e-HEALTH COMG 2022 del Col·legi Oficial de Metges de Girona (desembre 22), ha  estat reconegut en la 21a edició Premi de Recerca d’Atenció Sociosanitària de la Fundació 

Mutuam Conviure (novembre de 2022), ha estat premiat amb el 3r Premi CSC Impulsa 2022 del  Consorci de Salut i Social de Catalunya (setembre 22), també ha rebut la Beca per a la Recerca  en Atenció Hospitalària i Sociosanitària de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de  Catalunya i de Balears (abril 22) i ha rebut el premi al millor projecte d’investigació de la I  Jornada de Recerca de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (octubre 21). 

 

Per a més informació o gestió d’entrevistes 

Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Departament de Comunicació  

Maria Sistachs  
619 78 13 73 
msistachs@salutms.cat
comunicacio@salutms.cat 

Verónica Caro 
653 73 16 09  
vcarofrias@salutms.cat
comunicacio@salutms.cat 

Web: www.salutms.cat 
Facebook: @CorporacioSalutMS  
Twitter: @CorpoSalutMS  
Linked-In: @Corporació de Salut del Maresme i la Selva 
Instagram: @corposalutms 

Better Care – Levin Institutional Health Affairs

Paula Pérez 
628 63 31 22 
paula.perez@levincc.com 

Belén Fernández 
636 042 730 
Belen.fernandez@levincc.com 

Web: www.bettercare.com 
Linked-In: https://www.linkedin.com/company/better-care
Twitter: https://twitter.com/bcarehealth?lang=es 

 

Sobre Better Care 

Better Care és una companyia biotecnològica que desenvolupa solucions de programari innovadores basades en intel·ligència artificial per facilitar i optimitzar la gestió hospitalària i la pràctica clínica de l’equip sanitari i la millora del diagnòstic del pacient.

Sistema de conectividad global 

Better Care permet la connectivitat centralitzada i interoperable de les dades biomèdiques que genera el pacient en qualsevol punt de la ruta assistencial, dins i fora de l’hospital. Better Care ofereix la primera plataforma d’integració de dades compatible amb tots els dispositius i fabricants que conviuen en un hospital.

1 comment

Deixa un comentari

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
We use analytical and statistical cookies from Google Analytics, with the sole purpose of knowing the level of recurrence of visitors and the contents that are more interesting in order to improve our services and statistics. By clicking "Accept", you consent to the use of Google Analytics cookies, and if you want to customize the cookies click on "Preferences". For more information read our cookie policy.